Slechte debiteuren en om je BTW zeuren

Vanaf 1 januari 2017 mag de oninbare btw in de btw-aangifte worden teruggeclaimd. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat een vordering, één jaar na de uiterste betaaldatum, als oninbaar wordt aangemerkt. De overgangsregeling bepaalt vervolgens dat, voor alle vorderingen van vóór 1 januari 2017, de éénjaarstermijn op 1 januari 2017 ging lopen.

Let dus goed op, want de termijn van één jaar loopt bijna af. Voor sommige ondernemers goed nieuws, want als de openstaande factuur nog altijd niet geïnd is, dan is de btw al bijna een jaar lang voorgefinancierd.

Aangaande de éénjaarstermijn geldt dus het volgende: als de ondernemer op 1 januari 2017 een factuur had openstaan die nog niet definitief oninbaar was, en ook in 2017 niet definitief oninbaar is geworden, dient de ondernemer tot de eerste aangifte 2018 te wachten met het terugvragen van de btw.

 Een vordering is nog niet oninbaar als:

  • de debiteur simpelweg niet reageert op betalingsverzoeken, maar het bedrag de moeite van een incassoprocedure niet waard is;
  • de debiteur onvindbaar is of het niet eens is met de hoogte van de factuur en er nog geen overeenstemming is over het bedrag;
  • het faillissement van een debiteur nog niet is afgewikkeld;
  • de ondernemer de vordering aan een incasso kantoor uit handen heeft gegeven, maar deze nog niet feitelijk heeft ontvangen.

Een vordering is bijvoorbeeld wel oninbaar als:

  • de debiteur failliet is gegaan en bekend is dat er geen uitkering te ontvangen is; of
  • met de debiteur is afgesproken dat het openstaande bedrag niet meer hoeft te worden voldaan.

Check dus goed de positie van je debiteur alvorens de btw terug te claimen.

Wil jij automatisch op de hoogte gehouden worden door onze specialisten? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!