Back

Cécile de Jonge

Salarisadministrateur
Up to date blijven in je vakgebied. Niet alleen belangrijk voor mezelf, maar meer nog voor onze klanten. Alleen met de juiste kennis kan ik ze van betrouwbaar advies voorzien.

Cécile maakt sinds juni 2014 onderdeel uit van het EJP-team als salarisadministrateur / adviseur, tevens teamleider van de salarisafdeling. Met haar jarenlange ervaring en kennis op het gebied van salarisadministratie, loonheffingen, sociale zekerheid en arbeidsrecht, vormt zij het eerste aanspreekpunt voor klanten en collega’s met alle vragen op het gebied van salarisadministratie en HRM. Zij is professional in de salarissoftware van Loket.nl, AFAS Payroll en Easyflex (met name de uitzendbranche). Voor uitleg over de salarisberekening, uitleg berekening pensioenpremie (of welke berekening dan ook) kun je bij haar terecht. Tevens kan zij advies geven m.b.t.  vakantierechten en de verjaring daarvan. Cursus loonberekening op aanvraag. Vragen? Mail of bel! Cécile is aanwezig van dinsdag tot en met vrijdag.

LinkedIn