Back

Marjon van Eggelen

Manager accountancy
Ik streef er altijd naar meer te zijn dan enkel de controlerend accountant voor mijn klanten. Dat uit zich door gevraagd én ongevraagd advies te geven. Altijd met het belang van de klant voorop natuurlijk.

Marjon heeft ruim 12 jaar ervaring in de controlepraktijk in diverse branches en soorten organisaties. Dankzij deze grote diversiteit is ze op de hoogte van de belangrijkste processen en risico’s van allerlei soorten organisaties. Uiteenlopend van MKB en beursgenoteerde ondernemingen tot maatschappelijk betrokken organisaties en ondernemingen in de gezondheidszorg. Marjon is betrokken en pragmatisch, maar ook een kritische accountant.

LinkedIn