Back

Queenie Maartense

Senior Manager Accountancy
“Samen een gemeenschappelijk doel bereiken”, dat maakt me blij.

Queenie heeft ruim 20 jaar ervaring in de controlepraktijk. Ze heeft ervaring in diverse branches en organisaties, zowel in de profit als in de (semi) non-profit praktijk. Haar affiniteit ligt met name bij MKB cliënten. Maar ook grote organisaties, organisaties zonder winststreven en maatschappelijk betrokken organisaties zijn haar niet vreemd. Queenie is betrokken en pragmatisch, maar is ook zeker een kritische accountant. Haar energie haalt ze naast het opbouwen van een relatie met klanten tevens uit het opleiden, coachen en begeleiden van aankomende accountants.

LinkedIn