Privacybeleid

Datum laatste wijziging: 17 mei 2018

Deze website wordt geëxploiteerd door EJP Holding BV gevestigd te ’s-Hertogenbosch, mede ten behoeve van EJP accountants BV, EJP Belastingadviseurs BV, EJP Utrecht BV, EJP Services BV en EJP audit BV, hierna tezamen te noemen ‘EJP’.

Tijdens je bezoek aan deze website kan EJP persoonsgegevens over je verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens) als indirect. EJP zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die EJP bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop jij jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen. Voor nadere informatie omtrent de verwerking van je persoonsgegevens verwijzen wij je naar het EJP Privacybeleid internet hieronder.

Doeleinden van gegevensverwerking

EJP verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor jouw van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door jouw verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met je op te nemen, bijvoorbeeld om je te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om je diensten aan te bieden waarop je prijs zou kunnen stellen (tenzij je aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

EJP tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin EJP wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal jou vooraf om toestemming worden verzocht.

Hoe lang we gegevens bewaren

EJP zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jou gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: tenminste 7 jaar en ten hoogste 10 jaar.

Delen met anderen

EJP  verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend delen met anderen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jou gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. EJP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te doen corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar avg@ejp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek daadwerkelijk door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. EJP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Cookies

Het kan voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op je harde schijf worden geïnstalleerd opdat je onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die je bezoekt maken gebruik van cookies. Indien jij niet wilt dat cookies op jouw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt kan je het registratieproces van deze website niet gebruiken en zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door jou te gebruiken. Als jij onze website toestaat een cookie op jouw harde schijf te laten plaatsen, kan je deze verwijderen na beëindiging van je bezoek aan onze website.

Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft EJP de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan EJP’s webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat jouw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Type cookies

Session cookies: deze worden op de harde schijf van je computer geplaatst en blijven daar gedurende het bezoek aan de website. Na het verlaten van de website wordt de cookie gewist.

Persistent cookies: deze worden op de harde schijf van je computer geplaatst en blijven daar gedurende maar ook na het bezoek aan de website.

Performance cookies: deze verzamelen informatie rond je gebruik van de website, zoals de webpagina’s die je bezocht hebt en eventuele foutmeldingen; deze cookies verzamelen niet informatie die naar een individu herleidbaar is – de verzamelde informatie van alle gebruikers wordt bij elkaar gevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Functionality cookies: deze maken het voor de website mogelijk om vast te leggen welke keuzes je binnen de website hebt gemaakt, of zorgen ervoor dat speciale opties mogelijk worden (zoals commentaar geven op de website via een blog).

Gebruik van cookies op EJP. NL: Momenteel kunnen we nog niet aangeven welke cookies op de website(s) van ejp.nl worden gebruikt.

Door gebruik te maken van deze website stem je in met het plaatsen van cookies op de harde schijf van jouw computer met de genoemde doelen en tijdsduur.

Internetsites van derden

Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Beveiliging

EJP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij hier vragen over hebt, de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als je concrete aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op met avg@ejp.nl.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met EJP

Vragen over de omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die je eerder aan EJP via de website hebt doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kun je richten aan info@ejp.nl Indien je geen marketinginformatie van EJP wilt ontvangen, kun je dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.

Indien jij jezelf eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en je wilt deze niet meer ontvangen, dien je jezelf hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.

Indien je vragen hebt over dit Privacy statement kun je contact opnemen met EJP.

Voor meer informatie neem je natuurlijk contact met ons op. Ja, graag!