Belastingdienst gaat controleren op BTW schulden

De belastingdienst heeft aangekondigd een landelijk project te starten om btw-balansschulden te innen. In de praktijk blijkt bij veel ondernemingen een
btw-schuld op de balans te staan, waarbij het niet alleen gaat om de laatste
aangifte over het boekjaar maar veelal ook om een bedrag dat bij het
samenstellen van de jaarrekening als alsnog verschuldigde btw naar voren is
gekomen.

Ondernemingen zijn veelal niet bekend met de wettelijke verplichting om
dergelijke btw-bedragen via een zogenaamde ‘suppletieaangifte’ bij de
belastingdienst aan te geven. Nu de belastingdienst heeft aangegeven binnenkort
een landelijk project zal opstarten om deze balans-btw actief na te heffen,
kunnen in voorkomende gevallen naast de naheffingsaanslagen ook boetes worden
opgelegd.

Boetes kunnen niet alleen zien op het niet betalen van de btw, maar ook op het niet indienen van een suppletieaangifte.