De onduidelijke Brexit

Zoals voor iedereen bekend is, is rondom de Brexit weinig tot niets duidelijk. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk onder welke voorwaarden de Brexit gaat gebeuren en ook niet wanneer de Brexit precies gaat plaatsvinden. En gaat de Brexit eigenlijk in zijn geheel nog wel door?

Een stapje terug. Het Britste volk heeft in juni 2016 gekozen voor een Brexit. Op 29 maart 2017 heeft het Britste Parlement het voornemen tot uittreding officieel kenbaar gemaakt bij de Europese Unie.  Het plan was om op 29 maart 2019 uit te treden. Daarover heeft de Britse premier May een heel pakket aan afspraken gemaakt met de EU, de zogenoemde Brexit-deal. Nu lijkt het Britse parlement alleen niet in te willen stemmen met deze afspraken.

Als gevolg daarvan is alle onduidelijkheid ontstaan. Zo weten we niet of de afspraken alsnog door het Britse parlement worden aangenomen, al dan niet in gewijzigde vorm. Om een harde Brexit, zonder deal dus, te voorkomen, wordt inmiddels geopperd om uitstel te verkrijgen. Zo krijgen alle partijen langer de tijd om tot een akkoord te komen. Een laatste optie die inmiddels genoemd wordt is dat het Verenigd Koninkrijk vóór het verstrijken van de deadline op 29 maart helemaal afziet van uittreding uit de EU. Met als gevolg dat alle heisa voor niets zou zijn geweest…

Juist doordat er zoveel onduidelijk is blijkt het in de praktijk erg lastig om je voor te bereiden op de Brexit. Om problemen achteraf te voorkomen bereiden wij binnen EJP ons inmiddels voor op een harde Brexit, zonder deal. Daar zijn wij trouwens niet alleen in, ook de Nederlandse Douane bereidt zich voor op een harde Brexit.

Nu wat praktische zaken: wanneer heeft de Brexit invloed op jou of je onderneming? Wat mogelijke zaken om aan te denken zijn de volgende:

  • Import uit of export naar het Verenigd Koninkrijk
  • Dienstverlening aan of uit het Verenigd Koninkrijk
  • Recht op teruggaaf van Britse BTW
  • Personeel of uitzendkrachten uit het Verenigd Koninkrijk in Nederland in dienst
  • Nederlands personeel uitgezonden naar het Verenigd Koninkrijk
  • Deelneming of aandeelhouder in het Verenigd Koninkrijk

Wanneer je te maken hebt met een van deze gevallen, of mogelijk zelfs met meerdere, is het verstandig je voor te bereiden op de Brexit. Welke specifieke voorbereiding nodig is verschilt natuurlijk van geval tot geval. Wij willen je graag helpen bij de voorbereiding op de Brexit, en zullen proberen zoveel mogelijk onduidelijkheid bij je weg te nemen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op!