Een BV zelf online oprichten? Over 2 jaar kan het! / Uitbreiding takenpakket voor de ondernemer?

Deze zomer heeft de Europese Commissie een nieuwe Richtlijn gepubliceerd waarin is opgenomen dat ondernemers met ingang van 1 augustus 2021 zelf online een nieuwe BV moeten kunnen oprichten. De bedoeling is dat alle zaken rondom de oprichting van een BV digitaal plaats gaat vinden. Betekent dit het einde van de werkzaamheden voor notarissen (en adviseurs) bij een oprichting?

Al in 2012 zijn er wijzigingen doorgevoerd voor de oprichting van een BV. Zo is het voorheen verplichte startkapitaal van € 18.000,- komen te vervallen en is een startkapitaal van € 0,01,- al voldoende. Ook is er bij deze wijzing bepaald dat een BV stemrechtloze of winstrechtsloze aandelen kan uitgeven. De Europese Commissie gaat nu nog een stapje verder.

In de Richtlijn is bepaald dat de lidstaten hun ondernemers de mogelijkheid moeten geven om een BV zelf online op te richten zonder tussenkomst van een notaris. Langsgaan bij de notaris is immers nu (nog) verplicht. Ook is bepaald dat er een online platform moeten komen waarop ondernemers informatie kunnen vinden over relevante zaken bij een oprichting van een BV maar bijvoorbeeld ook informatie over de verantwoordelijkheden van bestuurders en aandeelhouders van een BV. De Europese Commissie wil hiermee de ondernemers in het MKB tegemoet komen. De oprichting via een digitale oprichtingsprocedure scheelt immers tijd en administratieve lasten.

De Richtlijn bepaalt echter niet dat vennootschappen vanaf 1 augustus 2021 verplicht online opgericht dienen te worden. Zij geeft alleen de lidstaten de vrijheid om een digitale oprichtingsprocedure verplicht te stellen. De Richtlijn geeft echter ook de ruimte aan lidstaten om te bepalen dat notarissen nog steeds een rol kunnen blijven spelen bij de oprichting van een BV. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft naar aanleiding van de publicatie al aangegeven dat hij gebruik wil maken van deze ruimte. Dit betekent dat de rol van een notaris (en voor ons als adviseurs) bij de oprichting van een BV hoogstwaarschijnlijk niet (geheel) verdwijnt.

Hoe de Richtlijn in Nederland zal gaan uitpakken, is nog even afwachten. Maar het kan dus zomaar zijn dat jij als ondernemer je takenpakket mag gaan uitbreiden met de taak van het oprichten van een BV. In de loop van 2020 zal hopelijk een en ander duidelijker worden.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op!