Fiscaal vriendelijk mijn Carnavalsbedrijf overdragen?

 

Thomas heeft al vele jaren een vennootschap waarin hij carnavalskleren maakt en deze aan de winkels in Brabant en Limburg verkoopt. Zijn beide dochters hebben ook het carnalavalsvirus flink te pakken en zij werken ook allebei inmiddels in de onderneming van vader. Vader vindt het eigenlijk wel mooi geweest en hij wil de aandelen van zijn onderneming graag aan zijn beide dochters gaan overdragen. Thomas wil graag de aandelen aan zijn beide dochters schenken, hij heeft immers toch genoeg geld op de bank staan. Maar hij vraagt zich af of dit op een fiscaal vriendelijke manier kan plaatsvinden.

Hij zou in bovenstaande situatie gebruik kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Wanneer Thomas en zijn dochters aan bepaalde voorwaarden voldoen dan kan gebruik worden gemaakt van deze regeling. Deze regeling is er zowel voor de inkomstenbelasting als de schenk- en erfbelasting. De regeling geldt dus ook wanneer Thomas zou overlijden.

Om voor bovenstaande in aanmerking te komen zijn puntsgewijs de volgende voorwaarden van toepassing:
– het moet gaan om een materiele onderneming. Dit betekent dat er daadwerkelijk ondernemingsactiviteiten plaats moeten vinden;
– de aandelen moeten bij de overdragende ondernemer reeds enige tijd in bezit zijn en degene die de aandelen overneemt moet ook weer een tijd de aandelen in zijn bezit houden en de onderneming voortzetten;
– degene die de aandelen overneemt dient minimaal ook drie jaar een werknemer te zijn voor de inkomstenbelasting;
– bij een besloten vennootschap moet minimaal 5% van de aandelen worden geschonken.

Wanneer je aan de voorwaarden voldoet dan heb je recht op een vrijstelling van ruim een miljoen euro voor de materiele onderneming. Als je een gedeelte van de onderneming erft dan is de vrijstelling naar rato van toepassing. Wanneer de waarde van de onderneming meer bedraagt dan een miljoen euro dan is 83% vrijgesteld en wordt er alleen belasting geheven over 17% van de waarde. Voor deze geheven belasting van 17% is eventueel uitstel van betaling mogelijk.

De BOR is een erg gecompliceerde regeling, om over een aantal jaar optimaal gebruik te kunnen maken is het aan te raden om er nu al op voor te sorteren.  Naast de reeds aangegeven voorwaarden voor het toepassen van de BOR kunnen nog andere zaken belangrijk zijn voor het zo optimaal mogelijk benutten van de vrijstelling. Dit kan bijvoorbeeld zijn hoe de ondernemer gehuwd is, wat er in het testament is opgenomen, wat er allemaal in de onderneming zit, bijvoorbeeld onroerend goed. Tot slot moet het verzoek op de juiste manier worden gedaan.

Wil je graag van de BOR gebruikmaken of wellicht in de toekomst, laat je nu alvast goed informeren door EJP.