Grensoverschrijdend thuiswerken in tijden van corona

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft premier Rutte opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Als gevolg van deze coronamaatregel wordt dit door veel mensen noodgedwongen gedaan. Dit geldt ook voor grensarbeiders, die normaal gesproken vanuit bijvoorbeeld Duitsland of België naar een Nederlands bedrijf reizen om te gaan werken. Wat zijn voor hen de fiscale gevolgen van het thuiswerken?

Nederlands inkomen

Een Duitser die zijn geld verdient in Nederland, betaalt onder voorwaarden belasting in Nederland. Er wordt, mits aan de voorwaarden voldaan, in Nederland inkomstenbelasting geheven over het in Nederland verdiende inkomen. Als de Duitser thuiswerkt, dan zal hij geen Nederlands inkomen meer genieten en is hij dus niet meer belastingplichtig in Nederland. Zijn loon wordt in dat geval belast in Duitsland. Dit is de situatie zoals die zonder nadere regeling zou uitpakken. Hetzelfde geldt voor Belgen die normaal gesproken in Nederland werken.Bovendien zou een Nederlands bedrijf dat Duitse of Belgische werknemers die thuis gaan werken in dienst heeft, zonder nadere regelgeving wellicht geen loonbelasting of premies sociale verzekeringen af hoeven te dragen aan de Nederlandse belastingdienst.

Regeling

Gelukkig hebben Duitsland en Nederland een regeling getroffen om moeilijkheden te voorkomen. Voor grensarbeiders in loondienst worden de thuiswerkdagen behandeld als dagen gewerkt in het land waar de grensarbeider normaal gesproken zou hebben gewerkt. Dit houdt dus in dat een Duitser die normaal gesproken in Nederland werkt, maar nu thuiswerkt, voor de belastingheffing wordt geacht nog steeds in Nederland te werken. Nederland en Duitsland hebben afgesproken dat deze regeling hoe dan ook doorloopt tot en met 31 maart 2021. Mogelijk wordt de overeenkomst daarna nogmaals verlengd.
Ook Nederland en België hebben met elkaar afgesproken om voor de belastingheffing de plaats aan te houden waar men normaal gesproken werkt. Deze regeling geldt, indien deze niet door één van de landen wordt opgezegd, eveneens tot en met 31 maart 2021.

Buitenlandse werknemers

In het bovenstaande zijn slechts de hoofdlijnen van het in dienst hebben van buitenlandse werknemers in coronatijd weergegeven. Mocht je een bedrijf in Nederland hebben dat buitenlandse werknemers in dienst heeft of in dienst gaat nemen, dan helpen we je graag om de gevolgen hiervan in kaart te brengen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je een bedrijf in het buitenland hebt waar Nederlanders werken, ook in die situatie staan we graag voor je klaar.