Het heilig huisje, de eigen woning

Voor veel mensen is de eigen woning het duurste dat zij bezitten. Die grote impact zien we ook politiek terug, de eigen woning is namelijk een echt heilig huisje. Hieraan tornen werd jarenlang gezien als politieke zelfmoord.

Het hebben van een eigen woning werd in Nederland jarenlang gestimuleerd door de overheid, onder ander door de fiscale aftrek van de hypotheekrente. In het verleden kon de hypotheekrente tegen het maximale tarief van 52% in aftrek worden gebracht.

In 2001 is de eerste beperking ingevoerd, zo kan nog maar 30 jaar hypotheekrente in aftrek genomen worden. In 2014 volgde een extra inperking, zo is de maximale renteaftrek per jaar met 0,5% verlaagd naar 49% in 2019. De afbouw zal vanaf 2020 nog sneller plaatsvinden. Het gevolg is dat de maximale aftrek gefaseerd met 3% per jaar wordt verlaagd, tot uiteindelijk 37,05% in 2023. Het heilig huisje is dus niet zo heilig meer!

Om toch iets terug te geven aan woningbezitters, wordt het eigenwoningforfait verlaagd. Zo wordt de lagere hypotheekrenteaftrek deels gecompenseerd, waarmee de regering huizenbezitters tegemoet wil komen.

Vanuit de Tweede Kamer zijn kritische vragen aan de Staatssecretaris van Financiën gesteld over deze wijzigingen aan de fiscale behandeling van de eigen woning. Om de Tweede Kamer van dienst te zijn, zal de Staatssecretaris nog dit jaar de reeds uitgevoerde wijzigingen evalueren. Tegelijkertijd worden de plannen voor de toekomst tegen het licht gehouden.

Daarbij wordt tevens bekeken wat al deze wijzigingen voor de uitvoerbaarheid van de eigenwoningregeling betekenen. Jarenlang zijn allerlei regelingen opeen gestapeld, die samen de fiscale uitwerking van de eigen woning omvatten. Dit pakket aan regels blijkt in de praktijk nauwelijks meer uitvoerbaar te zijn, zowel voor burgers als voor de belastingdienst. Ook het vastleggen van een uitvoerbaar eindresultaat en de weg daarnaartoe maakt dus onderdeel uit van de evaluatie.

Het heilige huisje is zo heilig niet meer. Om te kijken of de doorgevoerde en beoogde wijzingen eigenlijk wel effect hebben en hoe die wijzigingen in de praktijk uitpakken wordt nu dus een evaluatie uitgevoerd op het Ministerie van Financiën. Wij zijn daar erg benieuwd naar! Zodra we meer weten over het resultaat van die evaluatie en het effect daarvan op jouw heilige huisje, informeren wij je daar natuurlijk over. Wil je geen updates van ons missen? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!