Hoe help je jouw kind aan een eigen woning?

Wanneer je je kind wil helpen met het kopen van een eigen woning dan is een lening verstrekken aan je kind vaak niet mogelijk. Wanneer je kind namelijk ook bij de bank een lening af wil sluiten dan wordt de lening die jij aan het kind verstrekt vaak zwaarder in de kredietverstrekking door de bank meegenomen. Je kind kan dan dus bij de bank minder lenen.

In plaats van het verstrekken van een lening aan je kind zou je ook je kind kunnen helpen door het bedrag niet uit te lenen maar het bedrag te schenken. In 2019 kun je, indien je aan de voorwaarden voldoet, een bedrag van € 102.010,– belastingvrij schenken ten behoeve van een eigen woning.

Hieronder zetten wij de voorwaarden voor je op een rij waaraan een schenking ten behoeve van de eigen woning dient te voldoen:

  • De schenking dient te worden gebruikt om een eigen woning te kopen of te verbouwen, de hypotheek of restschuld af te lossen of de erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten van de eigen woning af te kopen;
  • De ontvanger van de schenking is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog wel mee;
  • Het geld wordt (bij een schenking in 2019) uiterlijk gebruikt in 2021;
  • Je moet kunnen bewijzen dat de schenking betaald is en dat de schenking is gebruikt voor de eigen woning. De belastingdienst kan nog 5 jaar lang om de bewijsstukken vragen, bewaar ze dus goed;
  • Je kind heeft niet eerder de verhoogde vrijstelling gebruikt. Indien dit wel het geval is dient te worden bekeken of er nog recht bestaat op gedeeltelijk gebruik van de verhoogde vrijstelling;
  • Het moet gaan om een onvoorwaardelijke schenking. Er mag wel een ontbindende voorwaarde worden opgenomen. Maar deze mag alleen inhouden dat de schenking wordt ontbonden als de begunstigde niet voldoet aan de voorwaarden van de vrijstelling;
  • In hetzelfde jaar mag niet ook nog eens de “gewone” vrijstelling van € 5.428 (ouder/kind) gebruikt worden.

De schenking wordt uiteraard vaak gedaan in familieverhoudingen. Je hoeft echter geen familie van elkaar te zijn om van deze schenkvrijstelling gebruik te maken. Kinderen kunnen van hun ouders maar één keer een verhoogde schenking krijgen. Er kan maar één keer een schenking van (één van de) ouders ontvangen worden. Een dergelijke schenking kan overigens niet door de BV worden gedaan.

Deze schenkvrijstelling is de beste mogelijkheid om je kind te helpen met het kopen van de eigen woning zonder dat dit drukt op de financieringscapaciteit bij een bank. Aan de verhoogde schenking zijn een aantal voorwaarden verbonden. Indien je nog vragen hebt over de verhoogde schenkvrijstelling of je wil de verhoogde schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning doen dan willen wij je daar uiteraard bij helpen.