Lenen van je eigen BV? Een duur grapje!

In de Prinsjesdagplannen van afgelopen september werd er anderhalve regel aan gewijd. En die paar woorden zorgden voor een hoop beroering, ophef en onduidelijkheid. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel, waarin duidelijk wordt hoe dit alles precies gaat uitpakken.

Het gaat hier over het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’. Ook wel de rekening-courant maatregel genoemd. Hiermee wordt het lenen door DGA’s van hun eigen vennootschap verder ingeperkt.

Momenteel is het al zo dat je niet zomaar van je eigen bv mag lenen. Als de belastingdienst stelt dat er sprake is van een onzakelijke verstrekking, kan de belastinginspecteur het opgenomen geld aanmerken als een dividenduitkering, als loon of in sommige gevallen als afkoop van een pensioen. Op basis daarvan zal hij dan ook een belastingaanslag en mogelijk een boete opleggen.

In de praktijk blijkt echter dat een dergelijke stelling van de belastingdienst vaak tot lange, ingewikkelde discussies en procedures leidt.

Om de controletaak van de fiscus te vereenvoudigen, maar ook met als doel het lenen van de BV verder te ontmoedigen, heeft het kabinet een wetswijziging voorbereidt. Deze wet houdt in dat elke euro boven € 500.000,- die een DGA van zijn eigen vennootschap heeft geleend, vanaf 1 januari 2022 automatisch wordt aangemerkt als een dividenduitkering. Schulden die voor de inkomstenbelasting kwalificeren als eigenwoningschuld zijn hier overigens van uitgesloten.

Een in de praktijk vaak gebruikte manier om een geldlening bij de eigen BV af te lossen, is het uitkeren van dividend. En laat nou net ook de belasting in box 2, over de aan een DGA uitgekeerde dividenden dus, de komende jaren stijgen van 25% naar 26,9%.

De overheid dwingt ondernemers dus om de schuld bij hun eigen BV te verminderen. Tegelijkertijd wordt de belastingdruk op dé manier van aflossen verder verhoogd!

Daar kunnen we natuurlijk van alles van vinden, maar het feit is dat we hiermee te maken hebben. De wet gaat pas in op 1 januari 2022. Er is er dus tot die datum de tijd om af te lossen. Natuurlijk wil je dat het liefst met zo min mogelijk fiscale druk doen, en daarbij kunnen wij je helpen. Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden. Wij kunnen je dan persoonlijk adviseren over een aflossingsplan!