Overdrachtsbelasting bij doorverkoop nieuwbouw

De regeling voor een vermindering in de overdrachtsbelasting voor ‘kort opvolgende verkrijgingen’ van een zelfde onroerende zaak heeft een ruime werking bij nieuwbouw. Dat blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

Wettelijke regeling

Deze regeling houdt in dat de grondslag (belaste waarde) voor de overdrachtsbelasting onder voorwaarden mag worden verminderd met grondslag voor de overdrachtsbelasting bij een eerdere verkrijging.

Hierbij geldt onder meer als voorwaarde dat sprake is van een ‘kort opvolgende verkrijging’ en dat ter zake van de voorgaande verkrijging overdrachtsbelasting is voldaan, of omzetbelasting is geheven die niet door een ondernemer als voorbelasting kon worden afgetrokken.

Vanaf 1 september 2012 is de termijn van kort opvolgende verkrijgingen van woningen en niet-woningen tijdelijk opgerekt tot 36 maanden. Vanaf 1 januari 2015 geldt weer de oude termijn van zes maanden.

Casus

In de procedure voor de Hoge Raad had een vrouw in juli 2009 een nieuwbouwappartement gekocht van de vorige eigenaren . Op 11 september 2009 werd de notariële akte van levering gepasseerd. Dit was het moment waarop de vrouw het appartement verkreeg.

De vorige eigenaren hadden in juli 2007 voor de bouw van het appartement met een aannemer een koop/aanneemovereenkomst gesloten. In oktober 2007 werd het appartementsrecht geleverd en betaalden zij de aannemer al een bedrag voor de grond. Daarna betaalden zij de aannemer nog zeven termijnen totdat het appartement werd opgeleverd. De oplevering van het appartement door de aannemer vond op 17 juni 2009 plaats.

De vrouw opteerde voor de toepassing van de regeling voor kort opvolgende verkrijging voor de zeven bouwtermijnen. De inspecteur was van mening dat deze regeling alleen met betrekking tot de oplevering van het appartement zelf toegepast kon worden. De datum van de levering van het appartementsrecht en de grond en de data van de zeven bouwtermijnen lagen volgens hem te ver vóór de datum van de verkrijging door de vrouw. Rechtbank Den Haag en Hof Den Haag waren het daarmee eens.

Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad kwalificeert als verkrijging voor de overdrachtsbelasting ook het moment waarop de desbetreffende onroerende zaak wordt geleverd in de zin van de omzetbelasting. Daaronder valt ook het moment waarop een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd door de aannemer, dat wil zeggen inclusief de grond.

Zo kwam de vrouw in toch aanmerking voor de volle vermindering voor kort opvolgende verkrijgingen, dus ook voor haar aandeel (via het breukdeel van haar appartementsrecht) in de waarde van de grond.

De Hoge Raad gaf verder aan dat de regeling ook van toepassing kan zijn in gevallen waarin een woning wordt gebouwd op eigen grond van een particulier. Er is geen sprake van een ‘natrekking’ van een woning met de grond die een kwalificerend verkrijgingsmoment verhindert voor regeling voor kort opvolgende verkrijgingen.