Overige fiscale wijzigingen

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag en is het Belastingplan 2020 gepubliceerd. Onderstaand een eerste samenvatting op hoofdlijnen van de plannen en de voorgestelde wetswijzigingen.

Het betreft plannen en wetsvoorstellen. Het is dus nog geen definitieve wetgeving. De planning is dat de Tweede Kamer de wetsvoorstellen op 14 november 2019 in stemming brengt. Ervaring leert dat de stemming in de Eerste Kamer half december plaats zal vinden.

Deze lijst betreft de fiscaal inhoudelijke maatregelen. Koopkrachtaanpassingen in tarieven en heffingskortingen zijn niet opgenomen.

 • Overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat per 1 januari 2021 van 6% naar 7%.
 • Er komt op 1 januari 2021 een bronheffing op royalty’s en rente die worden betaald aan gelieerde (>50% relatie) lichamen in “belastingparadijzen” (minder dan 9% winstbelasting wettelijk tarief, of benoemd op een zwarte lijst van de EU). De heffing is gelijk aan het toptarief vennootschapsbelasting (25%).
 • In de verhuurdersheffing komt een heffingsvermindering voor nieuwbouw woningen (onder de huurtoeslaggrens) in aangewezen regio’s (provincie Utrecht, het oosten van Noord-Brabant, de Betuwe en de Veluwe, een groot deel van het midden en zuiden van Noord-Holland, Leiden en de Bollenstreek). De vermindering is maximaal € 25.000,- per woning, mits de bouw na 1 januari 2020 is gestart en de investering per woning ten minste € 62.500,- is.
 • Verhoging van accijns op tabak en diesel.
 • Er komt een vrijstelling assurantiebelasting voor de dekking van eigenrisicodragers WGA.
 • Enkele technische wijzigingen in de afvalstoffenheffing.
 • In een beperkt aantal gevallen kan de termijn voor het doen van aangifte erfbelasting afwijken van de reguliere wettelijke termijn (bijvoorbeeld ingeval een vrouw zwanger is van een erfgenaam van een overleden man). In deze gevallen kan bij de aanslag worden verzocht om de belastingrente te beperken, mits de aangifte binnen de juiste (afwijkende) termijn is ingediend.
 • Verschillende tariefsaanpassingen in BPM en MRB uit milieuoverwegingen.
 • Vanaf 2020 wordt de belasting op aardgas verhoogd (4 cent/m3) de opbrengst wordt in 2021 teruggegeven in elektriciteit belastingen.
 • Boetevrij inkeren voor inkomen uit aanmerkelijk belang is niet meer mogelijk.
 • De belastingdienst communiceert nu veelal zowel op papier als elektronisch. Er komt een keuzemogelijkheid om formeel een keuze voor één van deze twee communicatiewijzen kenbaar te maken.
 • De verdeling van pensioen bij echtscheiding wordt per 2021 aangepast. Bij echtscheidingen onder het nieuwe stelsel krijgen beide partners recht op 50% van de (tijdens het huwelijk opgebouwde) “pensioenpot” van de ander, waarna dit wordt geconverteerd naar een eigen pensioenrecht. Zo zijn de ex-partners qua pensioen eerder dan nu “van elkaar af”.

Heb je over één of meer van deze punten vragen of wil je jouw persoonlijke situatie met ons bespreken, neem dan contact op met een van onze adviseurs.