PSD2; de nieuwe manier van bankieren!

PSD2 (Payment Service Directive 2) is niet een nieuwe game console die aan Sinterklaas wordt gevraagd. Nee PSD2 is een vernieuwde Europese richtlijn voor online betaaldiensten. Door deze nieuwe richtlijn kunnen houders van een betaalrekening meer informatie inzien aangaande bancaire transacties en zullen er in de toekomst ook mogelijkheden worden aangeboden om bijvoorbeeld zonder in te loggen bij de bank betalingen te verrichten. Als rekeninghouder beslis je zelf of je hiervoor toestemming geeft.

Het doel van PSD2 is meer concurrentie, meer innovatie, een betere consumentenbescherming en meer veiligheid in het Europese betalingsverkeer. PSD2 maakt nieuwe diensten mogelijk.

Met betrekking tot PSD2 zullen er de komende periode zaken veranderen in de bankkoppelingen met financiële pakketten (bijv. Twinfield, Exact, Unit4, etc. etc.). De softwareleveranciers zullen op korte termijn de software gaan implementeren zodat aan de nieuwe communicatiestandaarden zal worden voldaan. Daarbij zorgen ze er uiteraard voor dat de veiligheid van online boekhouden van het allerhoogste niveau is. De huidige bankkoppelingen zoals nu bij ons ingeregeld in Exact Online en Twinfield behelzen ook zo’n toestemming. Het gevolg van deze nieuwe wetgeving is dat de koppeling elke 90 dagen verlengd zal moeten gaan worden.

Hoe de toestemming ingeregeld gaat worden is momenteel nog niet uitgekristalliseerd. Wel staat vast dat de softwareleveranciers hiervoor een kleine jaarbijdrage zullen gaan vragen. Uit eerste gesprekken met de softwareleveranciers is de verwachting dat dit circa €25,00 gaat bedragen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte zodra een bank overgaat naar deze nieuwe bankkoppeling. Tevens zullen wij op basis van deze wijzigingen gaan bekijken hoe de verversing van de koppeling elke 90 dagen in de workflow zal worden geborgd. Ook hierover zullen wij jullie op de hoogte houden zodat de koppeling tussen de administratie en de bank zo soepel mogelijk blijft verlopen.

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.