Recht op vakantiegeld èn vakantiebijslag?

Bijna is het weer zo ver, de maand(en) waarin menig werknemer het gereserveerde vakantiegeld krijgt uitgekeerd. Maar ís het wel vakantiegeld?

In de wandelgangen circuleren er diverse termen voor de reservering die in de maand mei of juni uitgekeerd wordt; vakantiegeld, vakantiebijslag, vakantietoeslag. Dit klopt niet helemaal want er zit wel degelijk verschil in de betekenis van deze termen.

Vakantiegeld
Deze term duidt op het doorbetalen van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Neem je vrije dagen (vakantie) op dan worden deze feitelijk niet doorbetaald met salaris maar met vakantiegeld. Op je salarisstrook zou er in principe een onderscheid gemaakt moeten worden tussen salaris (uit arbeid) en vakantiegeld (doorbetaalde vakantiedagen). In de praktijk is dit echter te omslachtig en niet gebruikelijk. Op het moment dat een werknemer uit dienst treedt en nog vakantiedagen over heeft worden deze bij de eindafrekening uitbetaald. In de meeste gevallen wordt dan wel de term “uitbetaling vakantiedagen” gebruikt.

In sommige branches is er geen sprake van vakantiegeld maar van vakantiebonnen. De werknemer die vakantie opneemt kan zijn vakantiebonnen verzilveren (bij een speciaal vakantiefonds) waardoor hij tijdens zijn vakantie toch doorbetaald wordt middels vakantiegeld. Bij uit dienst treden kunnen, net als bij vakantiegeld, ook hier de ongebruikte bonnen verzilverd worden.

 

Vakantietoeslag of -bijslag
Elke werknemer heeft recht op een minimum vakantietoeslag, namelijk 8% van het bruto jaarsalaris. Bij cao kunnen andere percentages afgesproken worden. Deze percentages mogen nooit lager zijn dan de wettelijke 8%. Meestal wordt deze vakantietoeslag uitgekeerd in de maand mei of juni. Deze uitkering wordt belast tegen bijzonder tarief, wat betekent dat er meer loonbelasting wordt ingehouden dan over een regulier salaris. Het is ook mogelijk om de vakantietoeslag maandelijks als een vast onderdeel van het reguliere salaris te laten uitkeren mits dit schriftelijk is vastgelegd. Over dit vaste loonbestanddeel wordt loonbelasting berekend volgens tabeltarief. De werknemer heeft hierdoor maandelijks wat meer te besteden maar vult geen “spaarpotje”.

Welke term je ook verkiest; vakantie blijft gelukkig vakantie! Heb jij er ook zo’n zin in?