Tankkosten in buitenland mogelijk aftrekbaar van bijtelling

Het is mogelijk de brandstofkosten, die de werknemer in het buitenland maakt, uiteindelijk zijn bijtelling wegens privégebruik verminderen.

De werknemer betaalt de brandstof in het buitenland en declareert deze bij de werkgever. Vervolgens vergoedt de werkgever de kosten als intermediaire kosten, maar houdt hij de kosten gelijk weer bij de werknemer in op het nettoloon als eigen bijdrage voor privégebruik. Deze inhouding moet wel vooraf als bijdrage voor privégebruik worden vastgelegd in de autoregeling tussen werkgever en werknemer. In dat geval kunnen de kosten als eigen bijdrage voor privégebruik in mindering worden gebracht op de fiscale bijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak. Ook hierbij geldt dat de bijtelling minus de totale eigen bijdrage voor privégebruik op kalenderjaarbasis niet negatief kan zijn.

Het bovenstaande levert de werknemer een netto voordeel op van zijn betreffende belastingtarief maal de kosten. En voor de werkgever is dit in 2011 kostenneutraal. Wellicht dat dit in 2012 ook een voordeel gaat opleveren voor de werkgever als de bijtelling voor de auto, op basis van het wetsvoorstel voor een uniform loonbegrip, wellicht tot de grondslag voor de sociale verzekeringen gaat behoren.