Uitsluitingsclausule

Jullie willen graag je dochter een groot bedrag gaan schenken. Maar dochter is in gemeenschap van goederen gehuwd en jullie willen niet dat de schenking in haar huwelijksgoederengemeenschap valt. Dit kun je regelen door te schenken en gebruik te maken van een uitsluitingsclausule.

Met een uitsluitingsclausule regel je dat het bedrag dat aan dochter wordt geschonken niet in de huwelijksgoederengemeenschap van dochter en haar echtgenoot valt. Het bedrag van de schenking voor dochter blijft dan privé-vermogen voor haar en valt dus buiten het gemeenschappelijk vermogen. Stel dochter gaat scheiden, dan kan haar ex-partner geen aanspraak maken op het geschonken vermogen.

Het is vrij eenvoudig om te schenken met gebruikmaking van een uitsluitingsclausule. Dit hoeft niet bij de notaris te worden vastgelegd. Het is voldoende om dit in een onderhands opgestelde schenkingsovereenkomst vast te leggen. Deze overeenkomst dient door beide partijen, schenker(s) en ontvanger, te worden ondertekend. Het is ook voldoende om op het moment van overschrijving bij de bank te vermelden dat het een schenking met uitsluitingsclausule betreft. Wanneer je de schenking onderhands regelt dien je de documenten, zoals de schenkingsovereenkomst en het bankafschrift, goed te bewaren. Wil je meer zekerheid dat de uitsluitingsclausule later ook nog duidelijk is en niet vergeten wordt, dan kan je de schenking ook bij de notaris vastleggen.

Onlangs is in dit kader ook een belangrijke uitspraak gedaan door de Hoge Raad. Wanneer er een schenking wordt ontvangen met een uitsluitingsclausule dan heeft de ontvanger van de schenking een vorderingsrecht op de huwelijksgemeenschap. Dit geldt ook als het geschonken bedrag op een gemeenschappelijke bankrekening wordt gestort.

Per 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenrecht gewijzigd. Voor huwelijken die na deze datum zijn afgesloten en waarvoor geen huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt geldt dat de schenkingen die worden verkregen tijdens het huwelijk buiten de huwelijksgoederengemeenschap vallen. Een uitsluitingsclausule is dan niet meer nodig, tenzij de ontvanger van de schenking voor een ander huwelijksgoederenregime heeft gekozen.

Bovenstaand hebben wij de schenking met gebruikmaking van een uitsluitingsclausule in een notendop behandeld. Als je wil schenken met een uitsluitingsclausule laat je dan goed adviseren over hoe je de schenking juist inkleedt zodat ook later nog steeds duidelijk is welke schenking buiten de huwelijksgoederengemeenschap valt.