Wet Arbeidsmarkt in Balans: WAB……Wablief?

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet zorgt voor een betere balans tussen vaste en flexibele contracten op de arbeidsmarkt. Er komen nieuwe regels voor de ketenbepaling van arbeidscontracten, de transitievergoeding, ontslag, het WW-premiestelsel en flexwerken. Het is belangrijk om je hier als werkgever vast op voor te bereiden. Alle maatregelen gaan in per 1 januari 2020.
Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rijtje met een korte uitleg.

Contractketen/vast contract oproepkrachten
Werknemers krijgen weer (zoals voorheen) recht op een contract voor onbepaalde tijd na drie jaar bij dezelfde werkgever (let op: maximaal drie tijdelijke contracten binnen drie jaar). Er komt geen overgangsregeling; eindigt de termijn van twee jaar tijdelijke contracten (maximaal drie) bijvoorbeeld per 28 december 2019 dan krijgt deze werknemer wel meteen een contract voor onbepaalde tijd.
De tussenpoos tussen contractketens blijft minimaal zes maanden (zes maanden en één dag).

De werkgever is verplicht oproepmedewerkers die een jaar in dienst zijn een contract aan te bieden met een vast aantal uren gebaseerd op minimaal een gemiddelde van het afgelopen jaar. Dit hoeft niet meteen een contract voor onbepaalde tijd te zijn.

Transitievergoeding: nieuwe regels
Alle werknemers krijgen vanaf de eerste dag van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Ook oproepkrachten, mensen die korter dan 2 jaar in dienst zijn en mensen waarvan in de proeftijd al afscheid wordt genomen hebben recht op een transitievergoeding. De maximum periode waarover de transitievergoeding wordt berekend wordt verlaagd naar 10 jaar. Wel wordt de berekening anders; er wordt namelijk gerekend met losse maanden en dagen.

Cumulatiegrond voor ontslagaanvragen
Op basis van de cumulatiegrond, ook wel i-grond, kunnen meerdere ontslaggronden met elkaar gecombineerd worden. Als de arbeidsovereenkomst op basis van de cumulatiegrond wordt ontbonden kan er aanspraak gemaakt worden op een extra vergoeding boven op de transitievergoeding.

Payrollers
Payrollmedewerkers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn. Uitzondering voor 2020 is nog de pensioenregeling. Pas per 1 januari 2021 moeten de pensioenvoorwaarden voor de payrollmedewerkers gelijkgetrokken worden met die van werknemers in dienst bij de werkgever of werknemers in dezelfde sector.

WW-premie
De sectorpremie en de Awf-premie komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komen een hoge en een lage WW premie (verschil minimaal 5%). Voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en een vast aantal uren mag de lage premie berekend worden. Voor oproep- en tijdelijke contracten moet de hoge premie berekend worden. Als een contract voor onbepaalde tijd binnen de proeftijd beëindigd wordt dient alsnog de hoge premie berekend te worden.

Ga vast aan de slag met de voorbereidingen! Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact met ons op!