WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof)

 

Per 1 januari jl. is de Wet Kraamverlof vervallen en vervangen door de WIEG: Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Deze wet maakt het mogelijk om werknemers extra geboorte verlof op te laten nemen. Was dit onder de voorheen geldende wetgeving nog twee dagen, nu is dit verruimd naar een langere periode. Deze periode wordt verlengd naar éénmaal de arbeidsduur per week.

De werknemer die 38 uur per week werkt heeft nu recht op 38 uur geboorteverlof. Voor een 40-urige werkweek geldt hetzelfde, 40 uur kraamverlof.

Daarnaast heeft de werknemer per 1 juli 2020 recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof is echter zonder salarisbetaling (onbetaald verlof). Het verlof is wettelijk geregeld en omvat vijf keer de arbeidsduur per week (vijf weken verlof). In dit geval bestaat er recht op een uitkering via het UWV van 70% van het dagloon. Het aanvullende (maximaal vijf weken) verlof wordt door werkgever en werknemer naar wens vastgesteld en kan aangemeld worden bij het UWV.

Het UWV zal de uitkering bepalen en toekennen aan de werknemer/werkgever.

Houd bij de aanvragen rekening met pensioenpremie en reservering vakantiegeld!

Meer weten? Vraag je salarisadministrateur!