Wijzigingen in de inkomstenbelasting

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag en is het Belastingplan 2020 gepubliceerd. Onderstaand een eerste samenvatting op hoofdlijnen van de plannen en de voorgestelde wetswijzigingen.

Het betreft plannen en wetsvoorstellen. Het is dus nog geen definitieve wetgeving. De planning is dat de Tweede Kamer de wetsvoorstellen op 14 november 2019 in stemming brengt. Ervaring leert dat de stemming in de Eerste Kamer half december plaats zal vinden.

  • Het tweeschijvenstelsel (Box 1) wordt in 2020 al ingevoerd. Een lage schijf van 37,35% en een topschijf van 49,5% vanaf een inkomen van € 68.507,-. Het afbouwschema voor aftrekposten blijft zoals het was (46% in 2020).
  • De zelfstandigenaftrek zal jaarlijks afgebouwd worden tot € 5.000,- in 2028.
  • Hybride saldolijfrenten van voor 2001 hoeven niet in 2021 te worden afgerekend om zo (complexe) boxsplitsing te voorkomen, voor zuivere saldolijfrenten geldt dit niet.
  • De aftrek van scholingsuitgave vervalt per 1 januari 2021. Deze zal worden vervangen door een “STAP budget”, deze nieuwe (niet-fiscale) toeslagregeling is nog in ontwerp.
  • Bestuursrechtelijke dwangsommen zijn niet langer aftrekbaar in de eenmanszaak.
  • De definitie van vaste inrichting wordt voortaan uitgelegd conform het relevante verdrag, zodat er geen verschil meer is tussen “mag heffen” en “kan heffen”.

Heb je over één of meer van deze punten vragen of wil je jouw persoonlijke situatie met ons bespreken, neem dan contact op met een van onze adviseurs.