Wijzigingen in de loonbelasting

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag en is het Belastingplan 2020 gepubliceerd. Onderstaand een eerste samenvatting op hoofdlijnen van de plannen en de voorgestelde wetswijzigingen.

Het betreft plannen en wetsvoorstellen. Het is dus nog geen definitieve wetgeving. De planning is dat de Tweede Kamer de wetsvoorstellen op 14 november 2019 in stemming brengt. Ervaring leert dat de stemming in de Eerste Kamer half december plaats zal vinden.

 • WAB treedt in werking per 1 januari 2020.
  • Oproepkrachten: Na dienstverband van een jaar dient een aanbod gedaan te worden voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Let wel dit hoeft geen contract voor onbepaalde tijd te zijn.
  • Ketenregeling: verlenging van de keten van arbeidsovereenkomsten van twee naar drie jaar. Maximaal drie tijdelijke contracten.
  • Onderscheid tussen hoge en lage WW premie (2,94% / 7,94%). De lage premie geldt alleen voor contracten voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren.
  • Payroll: payroll medewerkers krijgen dezelfde rechten als werknemers in dienst van de werkgever. Uitzondering hierop vormt een eventuele pensioenregeling, dit wordt uitgesteld tot 2021.
  • Transitievergoeding: Er ontstaat een directe aanspraak als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. De vergoeding is één derde maandsalaris per gewerkt jaar.
  • Extra ontslaggrond, de i-grond (cumulatiegrond). Een combinatie van ontslaggronden wordt mogelijk.
 • De vrije ruimte WKR wordt verhoogd naar 1,7% over de eerste € 400.000,- loon.
 • Er komt een gerichte vrijstelling voor de vergoeding van kosten van de aanvraag van een VOG.
 • De WKR-afrekening mag voortaan worden aangegeven in het tweede loontijdvak van het volgende jaar, in plaats van het eerste loontijdvak. Er is dus een maand extra tijd om de berekening te maken en aan te geven.
 • Producten uit eigen bedrijf worden voortaan gewaardeerd op waarde-economisch verkeer (in plaats van waarde inkoopfactuur). Dit is vooral een technische aanpassing om ze in lijn te brengen met de kortingsregeling van 20% over de waarde in het economisch verkeer.
 • De bijtellingskorting voor auto’s zonder uitstoot wordt beperkt. De effectieve bijtelling in 2020 bedraagt 8% over € 40.000,- (was 4% over € 50.000,-) dit grensbedrag geldt niet voor waterstofauto’s. De korting zal uiteindelijk helemaal afbouwen tot in 2026 elke auto tegen 22% wordt bijgeteld. Uiteraard blijft gelden dat een auto steeds voor vijf jaar in bijtelling wordt “vastgeklikt”.
 • Vrijwilligersvergoedingen worden jaarlijkse geïndexeerd, met bedragen afgerond op € 100,- per jaar. Voor 2020 betekent dit nog geen inhoudelijke wijziging.
 • Er kan voortaan 4x per jaar (in plaats van 3x) een S&O verklaring bij RVO worden aangevraagd. De aanvraag kan voortaan een dag voor het begin van de periode worden aangevraagd (in plaats van een maand, uitzondering zijn periodes die beginnen op 1 januari, daarvoor geldt een uiterste aanvraag van 20 december). Na 3 jaar evalueert RVO de nieuwe termijnen.

Heb je over één of meer van deze punten vragen of wil je jouw persoonlijke situatie met ons bespreken, neem dan contact op met een van onze adviseurs.