Wijzigingen in de omzetbelasting

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag en is het Belastingplan 2020 gepubliceerd. Onderstaand een eerste samenvatting op hoofdlijnen van de plannen en de voorgestelde wetswijzigingen.

Het betreft plannen en wetsvoorstellen. Het is dus nog geen definitieve wetgeving. De planning is dat de Tweede Kamer de wetsvoorstellen op 14 november 2019 in stemming brengt. Ervaring leert dat de stemming in de Eerste Kamer half december plaats zal vinden.

  • De BTW op elektronische boeken, kranten en tijdschriften gaat van 21% naar 9%. Het mag hier niet gaan om hoofdzakelijk reclame, audio of video inhoud.
  • Het overbrengen van een voorraad op afroep naar een ander EU-land leidt niet tot een overbrenging van eigen goederen, en dus niet tot een registratieverplichting, mits de goederen binnen 12 maanden al daar intracommunautair worden geleverd.
  • Ketentransacties van goederen tussen verschillende landen worden nader gedefinieerd. Het gaat hier om transacties waar A aan B verkoopt, B aan C en C aan D, maar A rechtstreeks de goederen aan D bezorgt. De ondernemer die het vervoer regelt (zelf vervoert, of een vervoerder inhuurt) is de tussenhandelaar die intracommunautair verwerft. Als hij een BTW-nummer heeft in het land van waaruit de goederen vertrekken dan verwerft hij de goederen niet intracommunautair, maar levert hij deze intracommunautair. Alle andere ketentransacties zijn binnenlandse transacties.
  • Bewijs voor toepassing van het 0%-tarief wordt eenvoudiger te leveren. Er dienen twee niet-tegenstrijdige stukken in de administratie aanwezig te zijn.

Heb je over één of meer van deze punten vragen of wil je jouw persoonlijke situatie met ons bespreken, neem dan contact op met een van onze adviseurs.